sections

Grup Hanedan – Can Efendim İlahi Sözleri


Grup Hanedan – Can Efendim İlahi Sözleri

Can efendim bu kervanın başıdır,
Can efendim bu kervanın başıdır,
Kasri Arifan dan süzülür gelir,
Habibi kibriya yolun ışıtır,
Gelir Resul den yolu efendimin,
Gelir Resul den yolu efendimin..

Sıddıki ekberden nihai boyu,
Taa sıdıki ekberden gelir boyu,
Menzilden menzile gül akar suyu,
Herkese açıktır kapısı köyü,
Kasfı cemili dolu efendimin,
Kasfı cemili dolu efendimin..

Piri ekber Şah’ı Nakşibendi’ye,
Piri ekber Şah’ı Nakşibendi’ye,
Devam etti geldi altın silsile,
Bu gün vasıl oldu en son menzile,
Halidiyyedir kolu efendimin,
Halidiyyedir kolu efendimin…

Tariki Nakşibend koca bir çınar,
Tariki Nakşibend koca bir çınar,
Başında resul sonunda pirim var,
Sıddıki likten günümüze kadar,
Gizlidir hep gusulü efendimin,
Gizlidir hep gusulü efendimin…

Mürşidi ekber Hakk’ın habibinden,
Mürşidi ekber Hakk’ın habibinden,
Soyu gelir saadet hanesinden,
Hüseyni’dir ehlibeyt mezhebinden,
Ceddi Hakk’ın Rasul’ü efendimin,
Ceddi Hakk’ın Rasul’ü efendimin…

Mürşidim,sultanım,pirim,efendim,
Mürşidim,sultanım,pirim,efendim,
Günahkarım düşmüşüm derdimendir,
El uzatıp tutunduğum kemendim,
Allah’adır gusulü efendimin,
Allah’adır gusulü efendimin…